Don J. Cafasso – Dobri pastir zatvorenika, koji nije želio da ga se pamti

zatvorenik

Bio je dušebrižnik zatvorenika i onih koji su osuđeni na smrt. Svoju je službu ispunjao s ljubavlju potičući zatvorenike da se pomire s Bogom. Svećenici i sveci, uključujući svetog Ivana Boska kojemu je 25 godina imao za duhovnog upravitelja i nazivao ga “uzorom svećeničkog života “. 

Rođen je u Torinu, kao i sv. Ivan Bosko koji se rodio četiri godine nakon njega. Bio je treće od četvero djece, a za svećenika je zaređen u 22 godini života, pazeći uvijek na svećeničko dostojanstvo koje mu dodjeljuje Isus Krist. Dobro je shvaćao da svećenik, kao lik Dobrog pastira, ima dužnost biti svet kako  bi duše koje mu je Bog povjerio vodio k posvećenju.

“Svećenik vješala”, kako su ga zvali, pratio je 57 osuđenih na smrt do vješala, ispovijedajući ih i dijeleći im Presveti Sakrament.

Ponizno čekajući smrt rekao je:
Dok se približavam svom grobu, želim i molim Gospodina da sjećanje na mene propadne na zemlji, tako da nikada više nitko neće misliti na mene, osim u onim molitvama koje očekujem od ljubavi vjernika. 
I prihvaćam u pokori za svoje grijehe sve što će se u svijetu reći protiv mene nakon smrti ”
.

Živio je 49 godina, no nije pao u zaborav.
Papa Pio XI uspoređivao ga je sa svetim župnikom Arškim.
Papa Pio XII poticao je svećenike da se ugledaju na primjer svetog Josipa Cafassa.

Izvor

Print

You may also like...