Sv. Filip i Jakov

filip i jakov

O Filipu i Jakovu iz Biblije znamo
I što Predaja nam sveta kaže
Život dati nego ga sačuvat
Rad Istine bilo im je draže!

Isus mijenja Filipove mreže
I šalje ga u ribolov duša
A Filip krenu s vjerom, spreman,
Učitelju do smrti poslušan.

Riječ je njegova ostavljala traga,
I srca više nisu bila ista,
u Palestini, Frigiji, Maloj Aziji,
obraća se mnoštvo i vjeruje u Krista!

No optužen je da narod buni,
samo zato jer im je pokazivao Put,
U tamnicu je bačen nevin,
na križ raspet, pa kamenjem zasut.

Jakov mlađi, sin Marije Kleofine,
Isusu je po majci i rođak bio.
Hodao je bos i noćima bi klečao,
U siromašnom odjelu pokornički živio.

S Isusom je bio na gori Tabor
i vidio Njegovu slavu preobraženja,
a gledao je Isusa i u Maslinskom vrtu
I kako se slava u muku mijenja.

Bio je prvi biskup u Jeruzalemu,
o Isusu je hrabro propovjedao židovima
Mnoge je tako obratio na kršćanstvo
Al njegova se riječ nije sviđala svima.

Glavari židovski mu smrću zaprijetiše
govoreći da se Isusa odreći treba
Al Jakov je narod uvjeravao i dalje,
pa je mučenjem i on išao put neba.

Sa visine velike baciše ga dolje
a on se uspravi i tad moli za njih,
uzvratiše mu na to toljagom nekom
u želji da konačno bude tih.

Ova mučenika dva pokopana su skupa
U Rimu, u jednom grobu,
A život njihov ne želi šutjet ni danas
već primjer biti i ovom našem dobu.

DOK SE I DANAS MNOGIM KRŠĆANIMA PRIJETI
MOLITE ZA NJIH FILIPE I JAKOVE SVETI!
MOLITE ZA SVE NAS DA U VJERI USTRAJEMO
I ISUSA BOGOM UVIJEK HRABRO PRIZNAJEMO.

VAS JE ISUS IZABRAO MEĐU VJERNE UČENIKE
A VJERA VAŠA UBROJI VAS U SVETE MEČENIKE.
SVETI FILIPE I JAKOVE MOLITE ZA NAS
DA UVIJEK PREPOZNAJEMO UČITELJEV GLAS.

Print

You may also like...