Čistoća srca – meditacija Majke Tereze

ADORACIJAČisto srce je slobodno srce, slobodno za davanje za ljubav do boli. Čisto srce je ono srce koje služi drugima, koje ljubi Boga nepodijeljenom ljubavlju. Čisto srce lako prepoznaje Krista u gladnima, u golima, u beskućnicima, u onima koji su sami, u onima koje nitko neće, u onima koji se nitko ne voli, u gubavcu, u alkoholičaru, u alkoholičaru koji leži na cesti, u odbačenome, rezrenome, zanemarenome, gladnome,…

Njegova glad nije samo gald za kruhom, već glad za ljubavlju… Nije gol jer mu nedostaje komad tkanine, već se radi o golotinji onog koji je bio lišen ljudskog dostojanstva… Bez krova je ne samo zato što mu neostaje dom za stanovanje, već jer su ga svi napustili, na rub je gurnut, odbijen, zanemaren, zapušten…

Zaboravio je smisao ljudske ljubavi, ljudske radosti, ljudskog dodira. Da bi se mogao prepoznati Krist iza teške slike ove naše braće i sestara, treba nam jedno srce, srce čisto i slobodno za služenje, srce čisto i slobodno za ljubav, a ovi siromasi, naša braća i sestre, nada su i spasenje čovječanstva jer ćemo u času smrti biti suđeni prema onome što smo njima učinili. Da li smo imali čiste oči i prepoznali Krista iza teške slike siromaha…

Kao što su nam potrebne čiste oči da bismo ga prepoznali pod prilikama kruha,

tako nam trebaju čiste oči da bismo ga prepoznali u teškoj pojavi siromaha, patnika, na rub gurnutoga, odbačenoga, u liku onih koje je društvo odbacilo kao beskorisne – oni su Isus.

Majka Tereza

Izvor: knjižica “Snaga Kruha”

Print

You may also like...