Utjecaj interneta na mozak, društvene odnose…

Internet je promijenio sliku svijeta. A sliku našeg mozga? Naših odnosa s drugima? Pogledajte rezultate nekih znanstvenih istraživanja…

Sama činjenica da ovisnost o internetu rezultira slikom mozga kakvu imaju narkomani (gubitak bijele tvari koja ima veze sa emocionalnim procesima, pažnjom i donošenjem odluka …) trebao bi mnoge navesti da se zamisle o vremenu provedenom on-line…

internet ovisnost 2

Print

You may also like...