U vrijeme kuge i kolere Hrvati su se zavjetovali Gospi

Kad je vladala Kolera na Krku, u Vrbniku su brojali 79 mrtvih. Zavjetovali su se Gospi sagraditi crkvu ako kolera prestane i kolera je prestala istoga dana.

Slide53

Hrvati su se zavjetovali da će sagraditi crkvu ako prestane kuga. Kuga je prestala i sagradila se crkva. 1710: svi su doprinosili gradnji crkve, mladi i stari. Na svetkovinu Velike Gospe mještani obilježavaju i spomen na gradnju crkve

Slide54

Iz knjige: Gospa i Hrvati, prof. dr. don Josip Mužić

Print

You may also like...