U Olovu (BiH), gdje je jedno od najstarijih franjevačkih svetišta (Gospa od Olova) – ostalo samo 25 katolika

bih8Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije u Olovu posjećenija je o blagdanu Velike Gospe. Ima ih koji za taj blagdan tradicionalno hodočaste Gospi Olovskoj i tri dana hodajući. Ostalih nedjelja tu vlada pustoš. A zašto je to tako? Turska osvajanja i islamizacija, pa onda zadnji rat i iseljavanja učinili su svoje. Od katoličkog puka u Olovu je ostalo 25 katolika.

Franjevački samostan i crkva u Olovu spada među najstarije u Bosni. No sad je tu jedan župnik, kao čuvar svetišta i ono malo katoličkih duša što je ostalo. Prema riječima fra Gabrijela, u blizini je i selo Bakići koje je nekad bilo katoličko, a sada je potpuno islamsko.

Ovo svetište je u kolovozu 1704. god bilo zapaljeno. Kao svjedok velikog požara do danas su ostala dva crna kamena, koja se nalaze ispred crkve a gdje pobožni puk pali svijeće.
U ovoj crkvi nalaze se i dvije slike Gospe Olovske. “Jedna je iz 18. st. s natpisom S. Maria Plumbensis , koja je do 1920. bila kod franjevaca u Iloku, a kasnije na Petrićevcu i u Sarajevu, da bi 1964. bila prenesena u Olovo.  Drugu je sliku god. 1954. izradio Gabrijel Jurkić prema opisu negdašnje Olovske Gospe , koja je nestala.”olovo 8

Gospu Olovsku nazvali su i čudotvornom jer su vjernici nakon molitve njoj zadobili milosti čudesnih ozdravljenja. Između ostalih župnik je naveo primjer ozdravljenja od raka jetre, a ozdravljeni vjernik koji se bio zavjetovao Gospi, dao je župi vrijedni Gospin kip. (bijeli kip, na slici)

Na pročelju crkve nalazi se i ploča u spomen Kraljici Katarini a sa sjedećim tekstom: “Blažena Katarina, kraljica Bosanska, trećoredica sv. Franje, kći Hercega Stjepana. Svojim je rukama vezla crkveno ruho u kraljevskom dvoru.  Donijela je narodu oko Kraljeve Sutjeske novu, zgodniju preslicu i poučavala žene ručnom radu. Zato i danas, iza 500 godina žene oko Kraljevske Sutjeske nose na glavi crne rupce – za dobrom kraljicom Katarinom.”

bih5

bih12

bih10

Hodočašće u Olovo, Crkva sv. Filipa Nerija, ožujak 2009.

Hodočašće u Olovo, Crkva sv. Filipa Nerija, ožujak 2009.

olovo 9

olovo2

S hodočašća,

ožujak 2009.

Samostani u na prostorima današnje Bosne i Hercegovine u 15. stoljeću hr.wikipedia.org

Samostani u na prostorima današnje Bosne i Hercegovine u 15. stoljeću – hr.wikipedia.org

Print

You may also like...