Obraćenje židova koji je postao karmelićanin (2.dio)

U vrijeme Drugog svjetskog rata Oswald je sanjao da će ga od njemaca sakriti časne sestre. I uistinu jesu. Skrivale su ga 15 mjeseci riskirajući život zbog toga herojskog čina. A upravo to djelo...