Niti jedan HDZ-ov zastupnik neće da podrži PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI ŽIVOTA OD ZAČEĆA. A deklariraju se kao kršćani (!?!)

Hrvoje Zekanović (…) o zakonu za zaštitu života – Nismo ga nazvali zakon o pobačaju, nego zakon o zaštiti života, jer naš zakon štiti život. Ali interesantno je da niti jedan zastupnik HDZ-A nije...