Vlč. Piotr Glas – “Ne idite tamo gdje nema Marije, naše Majke”

Jednoga dana kad bude čas smrti nitko neće biti s nama. Tada je svatko sam. Nitko s nama ne prolazi taj trenutak. Ni majka ni otac, ni ovaj ni onaj. Svatko je sam. Ali...