Papa BENEDIKT XVI i kardinal SARAH – u obrani svećeničkog CELIBATA

Iz tiska je izišla knjiga “IZ DUBINE NAŠIH SRDACA”: svećeništvo, celibat i kriza Katoličke crkve”, a  koju potpisuju papa Benedikt XVI i kardinal Sarah. Sam naslov pokazuje njihovu zajedničku brigu za obranu onog što...