Sv. Josip, uzor za očeve

U litaniji svetom Josipu molimo: “Sv. Josipe, glavaru Svete Obitelji, moli za nas.” Iza ovog poziva je skriveno više nego se može na prvi pogled vidjeti. Naravno, znamo da je Marija Djevica Majka Isusa Krista....