Cjepivo – da ili ne? O. Nikola Leopold Noso, mons. Nikola Radić, prof. sr. sc. don Josip Mužić (7.1.2022.)

Predavanja u Rijeci (7.1.2022.) započela su izlaganjem O. Nikola Leopolda Nose, svećenika, redovnika dominikanca, no također i liječnika po struci.(Imali smo ga prilike čuti i u emisiji Agape (vidi: magnifikat.hr – O. Nikola Leopold...