MOLITVA (traženje Boga, izražavanje ljubavi, sjetilna i voljna ljubav, gdje su nam misli…)

  Svi smo mi pozvani na SVETOST, da budemo Marija i Marta. (Kao Marija konteplativni, kao Marta aktivni) Kontemplacija treba doći u sklopu akcije. Biti „kontemplativci u akciji“ (Ignacije Loyolski). Održavati prisnost s Bogom...