Intervju – o ratu protiv čovjeka

Živimo u nesigurnom svijetu prepunom ratova, nesreća, drama i tagedija, u okruženju kulture smrti svuda uokolo, u svijetu sa sve manje optimizma i sve više beznađa da će sutra biti bolje. Kao da se...