Sveti Dominik i KRUNICA (za obraćenje krivovjeraca)

Čudesno porijeklo svete Krunice (…) 11. Ipak, sveta Krunica, u svom današnjem obliku i načinu moljenja, bila je nadahnuta svetoj Crkvi. Gospa ju je savjetovala svetom Dominiku za obraćenje albigenskih krivovjernika i grešnika, 1214. godine,...