KLEČANJE za vrijeme PRETVORBE nije nešto proizvoljno (Opća uredba rimskog misala)

Klečanje za vrijeme svete mise nije nešto o čemu odlučuje svećenik. Postoje opće upute koje nam kažu da je euharistijska litugrija bit crkvene liturgijske povijesti. Oblik poštovanja treba biti u skladu sa tradicijom i...