Svadba u Kani (usp. Iv 2,1-12)

U Galileji jednog dana bijaše svadba. A to mjesto zvalo se Kana (Iv 2,1) I Isusova majka bila je tamo. (1) A na svadbu je bio pozvan i Isus. I njegovi učenici bili su...