I papa Ivan Pavao II bio je proglašen “homofob” 2000., (kad je ponovio nauk Katoličke Crkve o homoseksualnosti povodom Rimske gay-parade)

Kad su 2000-e godine, na taj veliki Jubilej tisuće ljudi marširale po Rimu u gay-paradi papa Ivan Pavao II izrazio je svoje duboko žaljenje u nedjeljnoj poruci. Potvrdio je tada crkveni nauk o homoseksualnosti,...