CJEPIVO – DA ILI NE? Moralno rasuđivanje u vrijeme korone – O. Nikola Leopold Noso, dr. med.

Veliko hvala svećeniku, ujedno i liječniku, koji se potrudio oko dubljeg promišljanja na temu: “Cjepivo da ili ne?”,  a čiji rad donosimo ovdje. Originalan tekst možete pronaći u pdf na ovoj poveznici: FR. NIKOLA...