Obraćenje jednog luterana (sada dominikanac – Thomas Martin)

Thomas Martin je bio luteran (ogranak protestantizma) koji se obratio na katoličku vjeru. Počeo je čitati knjigu “Ispovijesti” od svetog Augustina, jer je on važan učitelj o “Milosti” na kojoj protestanti inzistiraju, pa je...