Praznik rada & Sv. Josip radnik

sv josip radnik

Međunarodni praznik rada

Još 1886 u Chicagu su održane radničke demonstracije, kad je u sukobima s policijom poginulo više od 200 radnika. Demonstracije su održane jer su radnici tražili osmosatno radno vrijeme. 1890.e počinje se slaviti Praznik rada u znak poštovanja prema radnicima. U 20 st. taj se dan počeo slaviti kao Međunarodni praznik rada i osobito je postao poznat u komunističkim državama, kao što je bila i Jugoslavija. Od onih dana do danas u govoru kod nas je ostalo uobičajeno reći: “1. maja”, umjesto 1. svibnja.
Kad je taj praznik počeo dobivati komunistički prizvuk SAD se odrekao tog datuma te ga premjestio za prvi ponedjeljak u rujnu.

Blagdan sv. Josipa Radnika

Godine 1955. papa Pio XII uveo je u crkvenu godinu blagdan sv. Josipa Radnika. I papa Leon XIII je još prije (u enciklici o sv. Josipu, 1886.) uputio radnike i sve ljude skromnih životnih prilika da u sv. Josipu pronađu svoj uzor za nasljedovanje. On je radom svojim rukom uzdržavao sv. Obitelj.
Kad je papa Pio uveo blagdan sv. Josipa radnika htio je potaknuti radnike na ”tiho i vjerno posvećivanje svagdanjega rada”, kako je to činio i sv. Josip.
Rad je za kršćane častan već po Isusu Kristu jer je i Isus radio i tako posvetio ljudski rad, a radili su i Blažena Djevica Marija i sv. Josip
Sv. Josip je radio s voljom, radošću i zadovoljstvom jer je bio svjestan da tako provodi volju Božju. Radom je oplemenio svoju dušu i srce. Na taj način stjecao je zasluge za nebo i dokazivao svoju ljubav prema Mariji i Isusu.
Mnogi se danas stide naziva “radnik”, pa se radnici radije nazivaju djelatnicima, zaposlenicima i sl.

Stvoritelju svih stvari, Bože, koji si ljudskome rodu odredio zakon rada, podaj milostivo, da po primjeru i zagovoru svetoga Josipa obavljamo djela koja nalažeš te postignemo nagradu koju obećavaš. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

SVECI18

Print

You may also like...