“MANIFEST VJERE” i CITATI IZ KATEKIZMA Katoličke Crkve

(audio) citati iz KKC koje je naveo kardinal Muller u svom “Manifestu vjere”:  O trojedinom BOGU,… O katoličkoj CRKVI “izvan koje nema spasenja”, o SAKRAMENTIMA: osobito svetoj misi, ispovijedi, sakramentu svećeničkog reda, O MORALNOM ZAKONU: o pobačaju, o eutanaziji, samoubojstvu, o povredama čistoće: o bludnosti, o masturbaciji, o prostituciji, o silovanju, o homoseksualnosti, o ženidbenoj vjernosti, o bračnoj plodnosti, o daru djece, O VJEČNOM ŽIVOTU: o posebom sudu, o paklu, o posljednjoj kušnji Crkve…

kt

vidi također i link za TEKST iz Katekizma

Print

You may also like...