Ljepota tradicije; znak poštovanja prema Bogu – veo na glavi

veo-u-crkvi

(Izvor: video u prilogu)

Uloga žene u Crkvi je važna. Upravo zato važno je i pitanje jesu li žene u crkvi dolično obučene. 

Vrijedna je i lijepa tradicija da su žene nekada u crkvu ulazile sa velom na glavi. Veo je znak poštovanja prema Bogu a također je i znak poštovanja prema ženi.

Uloga žene u Crkvi jest u stvari – Marijina uloga, a Marijina uloga u Crkvi je – ljubav. Ljubav to je – molitva, jednostavnost, poniznost, čistoća,… kreposti koje su svojstvene našoj Svetoj Majci.

Žena je pozvana biti u Crkvi slika Marijina. Kao takva ona je potpora i snaga svim članovima Crkve, a osobito svećenicima.

No, ta vrijedna i lijepa tradicija je zaboravljena. Odbačena.

Nakon Drugog vatikanskog sabora mnoge stvari u Crkvi, po pitanju liturgijskih stvari su se promijenile. O ovom se pak ne govori.

A župnici crkava dopuštaju da ti običaju nestanu i da to bude stvar o kojima će vjernici sami odlučivati, kao da Crkva, koja je Učiteljica i Majka, nema ništa na to reći, a pogotovo ne zahtjevati.

No ne samo da je tradicija nošenja vela nestala, nego žene koje veo još nose su diskriminirane. Prihvaća se ono što je svjetovno.

Ipak, ono što je dobro i sveto prije – dobro je i sveto i danas.

Živimo u vrijeme naglašenog feminizma, vrijeme natjecanja u atraktinosti i modi. Poniznost, čistoća i čednost postaju strani pojmovi. Žena svojim načinom oblačenja postaje objekt želja.

A kad čitamo Sveto Pismo vidimo da i sveti Petar i Pavao govore da je ljepota žena o onom unutra, a ne u nakitu niti vanjskom izgledu. Godinama je nošenje vela na glavi žena bila vrijedna i lijepa tradicija.

Na žalost ta stara tradicija je zaboravljena i odbačena,

a u crkve je ušao svijet i grijeh.

(A da je u crve ušao svijet i grijeh, na žalost, svjedoci smo i kod primanja sakramenata “kršćanske zrelosti” Usp. npr članak: “Modna revija u sklopu koje je podijeljen sakrament svete krizme”

Print

You may also like...