Katekizam Katoličke Crkve (27-49) Čovjek je “otvoren” za Boga

audio

Print

You may also like...