Isus – Bogočovjek & Dvije naravi – božanska i ljudska (sl. B. Fulton Sheen)

olovka

Isus ima dvije naravi, ljudsku i božansku. Obje su te naravi ujedinjene u Bogu. Možda to možemo pojasniti tako da uzmeš olovku u ruku. Ta olovka ima narav, zar ne? Drugim riječima to je priroda stvari koja piše.

Primjećuješ li da pred sobom imaš dvije naravi. Jedna je narav olovke, a druga je narav tvoje ruke. Kako su ujedinjene? U tvojoj jednoj osobi. Tako je moguće imati jedinstvo dviju naravi u jednoj osobi.

Vratimo se sad našoj olovci. Sama olovka ne može pisati…

(više na videu)

Print

You may also like...