ISTINOM PROTIV 7 LAŽI pokreta “za-abortus” (PRO-LIFE video)

fetusi

Pokret za abortus  je pokret napravljen kao kula od karata. Upotrebljava termine koji se krivo shvate, kao „pro – choice“ ili pravo na izbor. Ali kad istinu potražite dublje shvatite da je to sve kao kula od karata.

(Video: Imaju li nerođena djeca prava? -Ne ako su nerođena, jer nisu djeca.

-Što ste vi bili kad ste bili u majčinoj utrobi? -Bio sam fetus, bi sm nerođen i nisam bio dijete

-Jeste li bili dijete? -Ok, idite… byee…  )

LAŽ BROJ 1: „LJUDSKI FETUS NIJE DIJETE!“

Prva stvar koji čine je da niječu istinu o nerođenom dijetetu. Znanost je tu prilično jasna: U momentu začeća jedinstven organizam dolazi u postojanje. Ako ima ljudski DNA i ima ljudske roditelje može jedino biti opisano kao – LJUDSKI ŽIVOT. Dokrorica Michelline matthew Roth, profesorica medicine, kaže:  „znanstveno je ispravno reći da pojedinačni ljudski život počinje u trenutku začeća.“ Dr Alfred Bongiovanni, profesro pedijatrije, sa sveučilišta u Pensilvaniji tvrdi da je ljudski život prisutan od trenutka začeća do odrasle dobi i bilo koji prekid u bilo kojem trenutku tijekom tog vremena predstavlja prekid ljudskog života“ Profesor H. Gordon, utemeljitelj klinike (…) 2.29? .. „prema svim kriterijima moderne molekularne biologije, život je prisutan od trenutka začeća“ Tako je očito da pokret za abortus – ODBIJA ZNANSTVENU ISTINU!

LAŽ BR. 2: MOJE TIJELO – MOJ IZBOR“

(VIDEO: Znate što ovo je moj stomak, i radit ću što me volja, jer je to moje…  )

Nerođeno dijete nije stomak, niti dio stomaka nego je stvarna osoba koja raste unutar majčine utrobe. Ubija se: malo ljudsko biće sa svojom vlastitom genetikom.

LAŽ BROJ 3: „TO JE SAMO NAKUPINA STANICA, TO NIJE DIJETE“

Mi smo daleko više od toga. Bog nas je stvorio sa besmrtnom dušom. I svi smo kao dio mozaika na virtaju od kojih svaki ima svoju ulogu… (…) Nikada neće biti neko drugo ti… Abortus je teški grijeh protiv Autora života.

LAŽ BR. 4: „ABORTUS JE ŽENINO PRAVO“

Ni muškarac ni žena nemaju pravo ubiti nedužno dijete. Nema temeljnijeg prava nego pravo na život. Kako onda nijekanjem ovoga prava može nastati ženino pravo da ubije. Nemoguće…

Print

You may also like...