Crkvi na uzor – SVECI ISPOVJEDAONICE: sv. Leopold Mandić i sv. Padre Pio

SVECI ISPOVJEDAONICE

Crkva nam pred oči ovih dana stavlja ova dva sveca ispovjedaonice, koja su od 3.-11-2 u Rimu izložena vjernicima na štovanje. Oba su, naime, neumorno provodili sate i sate ispovjedajući kolone ljudi. A u ovoj Godini Božjeg milosrđa, u travnju,  tijelo svetog Leopolda bit će izloženo i u Zagrebu.

Leopold je rodom iz Herceg Novog (Crna Gora), ali ima i hrvatske korjene, budući da su njegovi preci iz Zakučca kod Omiša. Svetim ga je proglasio papa Ivan Pavao II, a o njemu je tom prilikom rekao: «Sv. Leopold nije za sobom osta­vio ni teolo­ških ni knji­žev­nih djela, nije oča­ra­vao svo­jom kul­tu­rom, nije osno­vao druš­tvene usta­nove. Za sve koji su ga poz­na­vali on nije bio drugo nego obi­čan fra­tar, malen, bole­ž­ljiv. Bio je iznimno male­nog rasta, slu­žio se sa malo jed­nos­tav­nih riječi i imao je jedva čujan glas. Njegova veli­čina bila je u dari­va­nju samoga sebe, u osob­nom žrtvo­va­nju tije­kom 52 godine sve­će­nič­kog života, u tišini, u povu­če­nosti u skrom­nosti ispo­vjed­ničke sobice.»

 

 

Print

You may also like...