Category: Biblija – u poeziji

NA GORI

Blago na nebu

O blagu na nebu „Ne zgrćite sebi blago na zemlji, gdje ga moljac i rđa nagrizaju i gdje ga kradljivci kradu i potkapaju.  19 Zgrćite sebi blago na nebu (a to blago je u...

oče naš koji jesi

Oče naš

(Ažurirano 19.11) Kad molite ne blebećite kao pogani koji misle da će zbog mnoštva riječi biti uslišani.  7 Ne nalikujte na njih (Isus želi da bit molitve shvate) Ta zna vaš otac što vam...