Antikrist

antikrist

 

Kako zamisliti mjesto zbivanja kod ovog razmatranja? Koje je mjesto najpogodnije da primi Antikrista? Pa možemo to zamisliti kao Babilonsku kulu, kao Europski parlament npr. gdje vladaju protubožji zakoni, … To je idealno mjesto za jednu svjetsku karijeru kao što je – Antikrist.

Sv. Pavao Solunjanima govori o Isusovu drugom dolasku jer su bili u zabludi misleći da će doći brzo. Rekao im je da se to ne zna. To ne možemo zaključiti na temelju povijesnih zbivanja ali možemo na temelju dvaju znakova: otpada od vjere i dolaska Antikrista.
Jedan znak da je Gospodin blizu je – apostazija tj. OTPAD OD VJERE, otpad kršćana od vjere, od Crkve. I to je masovni otpad. To je ono što se događa u Zapadnom svijetu – jednostavno otpadne nekih 90% kršćana. To je ogroman broj i takvo nešto se nikada prije nije dogodilo. Tom znaku smo u Europi najbliže.

antikrist

Kao vrhunac tog otpada otkriva se ČOVJEK BEZAKONJA, Sin propasti, Protivnik i odabranik Sotonin. Sotona će se s njim poslužiti da stvori pandan Kristu, da ljude zavede. Može se očekivati da će djelovati sa 30 godina, kao mlad čovjek, u naponu snage, da je naočit (ne možemo reći ‘lijep’) zavodljiv, karizmatičan, da se dobro pripremio za svoj trenutak, da ima veliki kovcijent inteligencije, da ima doktorate, da je proputovao svijetom, da poznaje probleme, da je uložio kapital da nikom ne bude na teret, da je napisao knjigu koja će biti nekakav program djelovanja (mogla bi se zvati npr. „Novi svijet“ ili nešto slično), po čemu će se proslaviti, da govori puno jezika, da je spreman staviti se u službu svjetskog mira, da je humanist, pacifist, da čuva okoliš, da je vegetarijanac, da je upoznao razne duhovne pokrete u svijetu i da je njegova karijera strelovita. Parlament takvog čovjeka može zamoliti da dođe na čelo EU-a i da postane nešto više od toga i to mu može postati odskočna daska za neki veći projekt – da radi na ujedinjenju cijelog Zapadnog svijeta. Zalaže se za svjetski mir, neće neovac trošiti na naoružanja već na iskorjenjivanje gladi, povećat će standard, obnoviti hramove, crkve, promicati kuluturu, davati pogodnosti u životu…  I pošto mu sve ide od ruke ljudi ga slijede, vide da mu je stalo do ljudi, do dobra čovečanstva… i tako može postati predsjednik cijeloga svijeta.  Taj odabranik se neće predstavljati kao neko strašilo koje ljude straši nego će biti uglađen i kulturan, podržavat će ga mediji i imat će političku moć. U vrijeme komunizma postajala je „željezna zavjesa“… za vrijeme demokracije može se prijeći iz jednog sustava u drugi, ali u antikristovu poretku ne može se pobjeći u neki drugi sustav.

U sadašnjoj tehnologiji može se nadzirati svakoga. To je svijet koji se približio idealu Babilonske kule i ljudi se ujedinjuju u jedan veliki poduhvat, rade zajednički, jednistveno i to nije samo da se stvori jedan lijep život na zemlji nego je i jedan izazov Bogu – pokazuju da ljudi mogu zajedno i bez Boga – kao i u slučaju Kule Babilosnke. Bog im je poslao razne jezike koji su onda omeli njihove nakane. Tako će i ovaj projekt završiti sa direktnom Božjom intervencijom. Što možemo kazati za ovog čovjeka bezakonja i propasti? Sv. Pavao kaže „Neka vas nitko ne zavede.“ Bez obzira kako Antikrist bio moćan mi ne možemo postati njegovi ako ne dopustimo da nas zavede. Razgovor sa sotonom se ne prihvaća „Je li istina da je Bog zabranio jesti sa svih stabala u vrtu..?“ Sotona želi uvjeriti čovjeka da je Bog sadist i sad bi čovjek njemu trebao nešto dokazivati… Taj razgovor ne treba prihvaćati. Zavođenje se prihvati ili odbaci. Kad smo upali u zamku to je naša krivica. Jasno da sotona ima svoj dio odgovornosti ali i čovjek ima svoj dio odgovornosti. On pušta da ga sotona zavede. Odgovornost je podjednaka. Otpad je nijekanje vjere – javni prezir –vraćanje starom pognastvu. Dovoljno je pogledat što se događa na blagdane: na Božić djed Mraz i Coca cola, na Uskrs zečevi i sl… Prije su kršćani nastojali kristijanizirati poganske običaje, a sad pogani poganiziraju sve što se dade poganizirati, a ono što se ne da to onda odbace.

Krist je prezren. To je ono čega smo svjesni. I kad svećenici govore u javnosti podilaze svijetu, govore o miru, o toleranciji, a zato ne treba biti svećenik. To može govoriti bilo tko.

Kad smo čuli da neki državnik govori da želi provoditi zakone kao kršćanin? Krist je izbačen iz javnosti. Uz apostaziju se navodi i „Sin propasti“. To je i naziv za Judu u evanđelju, koji je izdao Gospodina. Antikrist će izdati Gospodina. Vjerojatno je porijeklom kršćanin i posta će otpadnik, izdajnik. Dapače, Krista vidi kao protivnika, a uzdiže sebe, gradeći se Bogom.

Logika grijeha: ne samo udaljavanje od Boga nego čovjek sam sebe uzdiže na razinu Boga. Nisu se slučajno rimski carevi proglašavali božanstvima. Na to je čovjek najosjetljiviji. Sotona želi svrgnuti Boga sa prijestolja i doći na Njegovo mjesto. Najveća zamka – oholost – biti kao Bog. Jasno da će on to raditi na inteligentan način, uzdizat će se preko humanizma, preko zaštite okoliša,… bit će medijski exponiran, oko njega će se stvoriti kult ličnosti, bit će slavljen od svih, no tu neće biti ni spomena o Kristu.

Čovjek ima potrebu klanjanja, a kad je Bog uklonjen iz srca onda mjesto Boga dolazi idol. Prirodna religioznost se kanalizira prema čovjeku. I čovjek postane idolopoklonik, štuje čovjeka kao Boga.

Isus tu postaje nešto staromodno, nešto što više ničem ne služi. Kršćanstvo se povezuje sa ratovima, i sve negativnosti treba pripisati kršćanima… Antikrist će zauzeti mjesto koje je prije imao Krist. I u Božji hram će zasjesti gradeći se Bogom. Jedno od tumačenja je da će Antikrist imat svoje sjedište u Jeruzalemu i da će hram biti središte iz kojeg će djelovati. Ako je to sad džamija to nije problem, džamija može odletjet u zrak i onda naprave hram bez problema. Bez hrama se ne mogu prinositi žrtve pa će Jeruzalemski hram biti ponovo sagrađen i on će zauzeti centralno mjesto u katoličkoj Crkvi. Odatle će se uzdizati kao netko jednak Bogu ili iznad Boga. To je zamišljeno na način da će dobiti veliki broj sljedbenika i među samim svećenicima. Za vrijeme otpada Henrika VIII od Katoličke Crkve cijeli episkopat je osim Fishera pristao na IZDAJU. I u  ovom slučaju veliki broj crkvenih dostojanstvenika bit će zaveden i on će preko njih vladati unutar Crkve.

„ne sjećate li se… „
Sotona djeluje od početka ljudske povijesti. Sve vrijeme do sada ima “zapreku“ koja ga priječi da dođe do objave i dolaska Antikrista. Predaja obično u ovoj zapreci prepoznaje svetog Oca. Njemu je dano da bude zapreka otajstvu bezakonja, što znači da je otajstvo bezakonja već na djelu samo ima tko ga zadržava. Ta zapreka bit će uklonjena i tada će se otkriti. Hoće li ta zapreka biti fizički eliminirana ili ne to ne znamo. I tada Antikrist stupa na scenu. …. Veliki otpad od vjere… otklanjanje zapreke… dolazak Antikista…

Kako je djelovao Ivan Pavao II? Kao pravi svjedok Kristov on je svjedočio Krista na raspoložive načine i mirnim putem je postigao da propadne komunizam. Jedinstven propovjednik evanđelja. Ne smijemo podcijeniti ulogu sv. Petra. Njegova snaga ovisi o tom koliko je vjeran Kristu. On može učiniti puno dobra za vjeru i ljude ili u ovom slučaju – ako nije zapreka Antikristu – obrnuto.

„Tada će se otkriti Bezakonik“ Konačna pobjeda je obećana i ona je obećana preko Krista. Ljudi se neće moći sami nositi s Njim. Njegova definitivna propast je sa Isusovim Drugim dolaskom. Pavao piše kako će on djelovati „sa svom silom“

Sotona djeluje kroz cijelu povijest, a sad će se pokazati sa svom silom… ta sila nije samo u novcu, moći, oružju, nego u onom što se danas smatra moću a to su mediji i sve što čovjeka stavlja u poziciju moći

Tu se ne radi samo o onom što ljudi mogu preko polit. Moći. Kad grešne strukture preuzmu vlast i kad na čelo dođe Antikrist onda je to apsolutna vlast nad cijelim svijetom i uz to djelovanje Zloga…

On će imati mnoge darove, vezivat će ljude za sebe, stvarat će prividna čudesa i to će dodatno vezivati ljude za njega. Oni koji su krenuli za njim priznat će ga svojim.

„i sa svim neprijateljskim zavaravanjem“ …. „Spasili“

Presudna je Ljubav prema istini. Ako to nemamo ne možemo se ni spasiti. Isus kaže: „Ja sam Put, Istina i Život“. Istina koja je relativna je neplodna za spasenje čak i za one koji nisu kršćani, dužni su u skladu s onim što im je dano tražiti je i kad je nađu – prihvatiti je.

I danas Istinu nadomještamo tolerancijom. Ispada da je tolerancija puno važnija. Ljubav prema istini dovodi do podjela napetosti, sukoba… Ljubav prema istini je zaštita od djelovanja Antikrista. To će biti znak prepoznavanja unutar Crkve i u svijetu – tko je Antikristov a tko je Kristov.

„i zato im Bg daje djelovanje zavodničko… nepravednost…“

Bod ondje ne djeluje izravno da čovjeka baci u propast… daje mu slobodu, a kad izabre krivo dopušta mu da propadne i sam sebe vodi u propast.

Na koncu – što kaže KKC 675:

Prije dolaska Kristova Crkva Kristova mora proći kroz konačnu kušnju…

Nudi se rješenje pod cijenu otpada od vjere… najveća je prevara ona od Antikrista: Staviti sebe na mjesto Boga.

Kao što je njena Glava i utemeljitelj prošao svoj život tako će i Crkva djeliti istu sudbinu ona će proći najveću kušnju, tu muku i razapinjanje da na kraju dođe do uskrsnuća…

 

bilješke sa duhovnih vježbi; voditelj don Josip Mužić

Print

You may also like...