O VJERI (razmatranje, 1. dio; praktični ne-vjernici)

Kad molimo krunicu na početku imamo tri mala zrnca na koja molimo za vjeru, ufanje i ljubav. Nema ufanja ako nema vjere. Ako nema vjere nema ni ljubavi. A na kraju, poslije smrti tek, vjera nam neće biti potrebna. Tad ostaje samo – ljubav.

Crkva sv. Ivana Krstitelja, Postira

Crkva sv. Ivana Krstitelja, Postira

Postavlja se pitanje – koliko nama znači vjera? Kako možemo rasti u vjeri? U tomu postoje razne zapreke, a postoje i pomagala. Mnogi ljudi se udalje od vjere i zbog sablazni. A onom tko sablažnjava, Isus reče, „bolje mu je da mlinski kamen sebi zaveže oko vrata“ nego da to čini. To je veliko zlo i čini da se mnogi ljudi odvrate od vjere.

Zapreka za vjeru je i to da se prilagođavamo svijetu. Loše ponašanje vjernika. Čini se da i nema razlike – između vjernika i nevjernika. Jedno opravdanje za ne ići na misu (kad se promjenila vlast) „zašto ću ići, sad idu u crkvu i bivši komunisti, …“ To ima jedno svoje opravdanje – jer je istina da se ‘vjernici’ loše ponašaju – i tako od vjere odbijaju druge ljude.

Ni mi nismo toga pošteđeni. A kaže se da će i u Rimu biti izgubljena vjera (na talijanskom to bolje zvuči, jer se rimuje…) Tamo gdje je najveća koncentracija Bogu posvećenih osoba. U tom ogromnom mnoštvu će senaći loših primjera. I ako ih netko traži lako će ih naći. No to često bude i izgovor da se čovjek ne potrudi oko svoje vjere. Čovjek sam sebi može naći uvjerljiv razlog da se ne trudi. I sebe i druge uvjeri. A iza toga najčešće stoji – lijenost. Tako se može biti lijen i u duhovnim stvarima.djevojka-molitva

Zapreke nisu samo vani, nego i u nama. Moramo biti dovoljno samokritični da bismo sebi to priznali te tražiti od Boga da pobjeđujemo lijenosti i slabosti koje nas udaljavaju od vjere.

Kad gledamo pozitivno onda ono osnovno za vjeru je – odnos s Bogom. Vjerujem li u Boga? To je ono iza čega stoji odluka. Djeca idu u crkvu zato jer im tako kažu roditelji, ali to mora postati osobna odluka da će vjerovati i da će ići u crkvu. I to je onda skok od pasivne vjere u jednu osobnu vjeru, prelazak iz tradicije u aktivnu vjeru. Svatko to treba doživjeti, ako želi imati oslonac u životu.

Kad sam jednom bio pozvan u jednu mladu obitelj, gdje je dvoje mlađe djece, gdje se vjera živjela iz tradicije, sve je išlo u redu – priča otac obitelji – posao, žena, djeca, ali on je uvidio da mu nešto tu fali. Počeo se pitati o Bogu. Upao je u krizu srednjih godina. Kao što žene imaju menopauzu, tako i muškarci imaju svoju antropauzu. Bog i to daje čovjeku kao jednu novu šansu da ponovo vidi bitne stvari u životu, da se povede više računa o bitnom. Kao što postoji pubertet, tako i to. No neki odluče ostati u pubertetu, ostati odrasli – infatilni ljudi.

No i onda – i kad Bog čovjeku daje novu šansu čovjek opet može izabrati vezati se za ovaj svijet, razmišlja kako mora naći ljubav, promijeniti posao, mjesto boravka, i misli da će tako riješiti svoj problem. A iza svega toga stoji jedna – žeđ za Bogom. Ta žeđ se u životu pojavi na razne načine,a nekada u tim prijelomnim fazama života, kad duša traži Boga i kad vidi da je jedini odgovor taj. Bog.

U konačnici vidimo da vjera nije samo spoznaja. Puno je razumnije vjerovati nego nevjerovati. Bez obzira što su nam u školi isprali mozak sa “velikim praskom“ i „teorijom evolucije“. Gledajući i samim razumom vidimo da jer razumno vjerovati, da iza reda i sklada koji postoji u svijetu mora postojati netko tko je to stvorio. I sv. Pavao opominje – bezuman je onaj tko ne vidi da iza toga stoji  – Bog. U konačnici to nije samo pitanje razuma nego i drugih stvari – i požuda i želja. Ako su želje vezane samo uz dobra ovoga svijeta onda smo mi organizirali svoj život KAO PRAKTIČNI NEVJERNICI.

(sa duhovne obnove 18.9.2016., 1. dio 1. razmatranja, don J.M. Postira, Brač)

Print

You may also like...