Žetve je mnogo, a radnika… (usp. Mt 9, 35-38)

isus i mnoštvo ljudiMt 9 Obilazio je Isus sve gradove i sela,
učeći ih dolazio u njihove sinagoge
Propovjedajući evanđelje o Kraljevstvu
I liječeći svake bolesti i nemoći mnoge. (35)

Vidjevši mnoštvo,
sažali mu se nad njima
(A što to Isus tu ugleda?)
– Bijahu izmučeni i ophrvani
kao ovce bez pastira. (36)
(Vidje da je velika duhovna bijeda!)

Tada reče svojim učenicima:
„Žetve je mnogo, a radnika malo.“ (37)
(I govori Isus dalje):
„Molite dakle gospodara žetve
da radnike u svoju žetvu pošalje.“ (38)


Puno je ljudi pred Isusom stalo
i svatko je imao neke svoje boli.
Vidi on sve brige, padove i lutanja
i svakog od njih neizmjerno voli.

Vidio je veliku duhovnu bijedu,
a to je gore neg za zemlju suša,
Vidio je da im pastira dobrih treba
što se brinu za vječno dobro duša.

Žetva je velika, a radnika malo – reče
A žetva je česta slika onih davnih dana
i dok gleda tu pustinju duha
zar On sam ne želi biti Njihova hrana?

Ko narod izraelski konačno na slobodi
u pustinji je bio i želi nešto za jelo
I tko im je onda davao četrdeset godina
manu sa neba da im hrani tijelo?

Onaj isti Bog. A sad je ovdje kao Sin.
Došao je reći, jer mu je do njih stalo
– Kuda čovjek ide i zašto živi?
Jer je to važno, a o tom se misli malo.

On je naš Put u zemlju obećanu
I nema mnogo puteva do tamo
Zalutat će oni koji ga ne slijede
Spasitelj je jedan, Isus je to samo.

On i Istinom sebe zove
I zna da su ljudi stvoreni za Istinu
To je paša za stado, a njemu trebaju
oni koji Istinu vole i za stado brinu.

Ipak, ima i onih u šumama daleko,
koji Isusa nikad nisu upoznali
I hoće li oni spašeni biti
ako im drugi nisu Istinu dali?

Ako bez svoje krivnje čovjek ne zna
za Isusa niti za Njegovo evanđelje
Ako slijedi Božji zakon u svom srcu
on može zadobit vječno veselje.

Ali ako zna, ako je čuo, a ipak neće
da vidi, da čuje, da prizna Spasitelja,
Ako odbija Njegovu ljubav i praštanje
to je njegov izbor, to je njegova želja.

I kako da se spasi ako Isusa ne želi?
A Isus je Spasitelj, to mu je ime.
Kako da se spasi ako Njega ne sluša?
Kakvom vjerom? U koga? Čime?

I nema Božje Objave koja može reći
da do raja ima Puteva više,
(pa se čini da i Spasitelja ima više?)
A nema. To učenje prevarom diše.

Isus, Put, želi biti i hrana na putu,
sažalno On gleda na potrebe duša,
On želi da se njegov narod hrani
Kruhom sa oltara i Riječju koju sluša.

A da bi hranio narod On pastire treba
Koji će biti Njegovo uho, usta i ruke
Koji će blagoslove dati i pričest svetu
koji će praštat grijehe i slušat im muke.

On pastire treba koji se bojati neće
ni rada, ni samoće, ni tereta, ni boli
On pastire treba i koje On pozove
te i jača na putu, jer ih posebno voli.

On pastire treba koji Njega slijede,
koji od svete mise žive svaki dan,
pastire koji znaju da je njihov život
dragocjen, Bogu i Crkvi darovan.

On pastire treba, a ne najamnike
kojima nije stalo do ovaca
Treba one što stado vode na izvore,
zbog njih, a ne zbog sebe il novaca.

On pastire treba, koji stado brane
od vukova kojih svugdje ima,
koji u stado ulaze u ovčijem ruhu
dok u srcu pakosti smišljaju njima.

I kada Isus sada na mnoštvo pogleda
Zar se sažalit neće na ono što vidi?
Mnoštvo vrluda, žedno, bez cilja,
Zar im ne želi dati vodu iz Hridi?

Da, Isus i danas pastire treba
koji će žednima kao voda biti
koji će ukazati na vode mutne
i izvore s kojih je opasno piti.

On pastire treba, i molitve naše
da nam dobre pastire dade
i po želji Isusova srca
da za Boga i za duše rade.

On pastire treba kojima će Bog
i spasenje duša biti prve želje
kao svetom Pavlu koji ono reče:
„Jao meni ako
ne navještam evanđelje!“

Gospodaru žetve, Bože naš,
radnike u žetvu svoju pošalji
a iz redova njihovih,
molimo Te, Ti vukove udalji.

Nek sjaj Istine pokazuje im Put
Neka Te svakim danom
upoznaju bolje!
Neka te mole, neka Te vole,
Neka budu plodovi
Tvoje svete Volje!

Marijo, Majko Isusova
majko apostola i svećenika!
Neka im i krunica Tvoja
daje želju da budu
Tvoga Sina slika!

Ti ih brani u Istini,
kad Tvoju pomoć traže!
Neka te mole, neka Te vole,
Neka im ništa od Boga
ne bude draže.

A mi, čije duše ištu
pastire dobre,
Daj nam biti dobro stado.
Daj da i mi, po uzoru na Te,
u poslu svom, Sinu Tvom
služimo rado.

Print

You may also like...