Ustanovljenje dvanaestorice (Usp Mt 10,1-4)

isus šalje apostole

Dozva dvanaestoricu svojih učenika
i dade im vlast nad nečistim duhovima
Da ih izgone i da liječe svaku bolest
i nemoć svaku, koju tko ima. (1)

A ovo su imena dvanaestorice apostola:
Prvi Šimun, Petar zvani,
I Andrija brat njegov; i Jakov,
sin Zebedejev i Ivan brat njegov; (2)
(Ta četiri prva kao ribari su znani).

I Filip i Bartolomej,
Toma i Matej carinik;
(onaj koji je ove riječi zapisao)
Jakov Alfejev i Tadej; (3)
Šimun Kananaj i Juda Iškariotski,
koji ga je izdao. (4)

Dvanaestorici Isus dade poslanje
a uz to i vlast, svoju moć im da,
da bolesti liječe, u Njegovo ime,
da zloduhe izgone, da brane od Zla.

A zašto dvanest? Ko sinova Izraela
od kojih nasta narod Božji cijeli.
Da, nije slučajan broj taj. A Isus tada
Crkvu stvara. Novi Božji narod želi.

A zašto među njima nisu i žene?
Njegov razlog u Stari zavjet seže
Do dvanaest Jakovljevih sinova.
I tako stari za novi zavjet veže.

A svi mi ko kršćani imamo poslanje
i svakog, bez iznimke, Isus zove,
da svet bude, da k Njemu dođe,
da na putu slijedi riječi Njegove.

Ni majka njegova, najsvetija žena
nije bila pozvana da apostol bude.
Svećenstvo je za one muškog roda
al moderni danas i ženama to nude.

Oholost je ta što želi ukinuti razlike
između svećenstva i običnog naroda,
Želi da je manje svetog za oltarom
i da bude kako čija poželi sloboda.

I po svijetu Oholost razlike ukida
i da se više ne zna kako što zvati,
što uopće znači biti muško il žensko.
I tako se čovjek protiv Boga inati.

Što uopće znači svećenik biti?
I tko može biti primljen u red taj?
Zar heretik, zar žena, zar poganin?
Ne bi li to značilo Crkvi htjeti kraj?

Apostoli. Biskupi. Svećenici.
Oni su po zvanju najposvećeniji Bogu,
I Isus sigurno želi svetost među njima
jer njima je dano što ni anđeli ne mogu.

Oni u Isusovo ime pretvorbu čine,
u Isusovo ime i grijehe otpuštaju.
On su pozvani biti „Alter Christus“,
U jedinstvu s Njim da život Ocu daju.

Isus ih je htio, Njemu posvećene
Da za oltarom Njegove govore riječi,
da po njima On opet nazočan bude
da nas po sakrametima hrani i liječi.

Oni prvi apostoli bili su biskupi prvi,
polaganjem ruku svećenike su zaredili.
A koji bi opet za biskupe bili odabrani,
redili bi nove, da bi svećenici Božji bili.

I tako, u Crkvi katoličkoj postoji,
Božjih pomazanja neprekinut niz
od apostola do ovih naših dana,
preko njih nam Isus želi biti bliz.

Prva Crkva apostolska poglavara ima,
makar je Andriju Isus najprije zvao
Petar je prvi. Papa. Glava apostola.
Njemu je Isus to prvenstvo dao.

Petrova zadaća bila je da čuva vjeru,
što je Isus objavio da brani od zablude.
Kad Isus u nebo ode, da on svojoj braći
jasan nauk da, da čvrsta Stijena bude.

I bio je Petar što je trebao biti
I bili su drugi čvrsti stupovi zdanja
Samo je jedan od njih izdao Krista,
Judu zavede Sotona da se novcu klanja.

Matiju su izabrali, pa su opet na broju
i svatko odan onom u čemu je poučen.
Vjerni Kristu i evanđelju do smrti,
osim Ivana je svaki zbog vjere bio mučen.

A zašto su mučeni? Kakav je to zakon?
Na razne su načine njih progonili,
razapinjali na križ, probadali, pogubili
te ljude koji nikom zla nisu činili.

Njihov zločin je bio reći da je Isus Bog.
A to bijes i danas u poganima budi.
Zločin je reći da je On Spasitelj
i da je došao na zemlju radi svih ljudi.

Kršćanstvo je religija mira, mi to znamo
I mnoštvo je još Isusovih učenika
I nepoznatih i onih koji Crkva se sjeća
u kalendaru Crkve, kao mučenika.

Kakav je to zakon progonio kršćane
tamo gdje su komunisti bili na vlasti
ili tamo gdje su pod turskom vlašću
brojni kršćani morali pasti?

Kakav to zakon i danas daje
da se kršćani progone širom svijeta?
I toliki neznani umiru zbog vjere
jer Isus i danas svijetu smeta.

Sotonski napori udružuju snage
da sruše Crkvu, da je više nema.
A nastranost ima sve veću moć
i uvijek nove promidžbe sprema.

Neumorno se želi društvo izopačit
I izopačenost još i ponosom zvati
Hvale se grijesi u nebo vapijući,
ono što je sveto bez srama se blati.

A ima li i onih koji se kršćani zovu
a rugaju se i s Isusom i s apostolima?
Ako im ništa sveto, ništa Božje nije
kakav to duh onda vlada njima?

Jednom kad pred Bogom
na sudu Njegovu svatko od nas bude
hoćemo li stati uz apostole vjerne
Ili ćemo biti negdje pokraj Jude?

Nedaj Bože biti na Judinoj strani
čuvaj nas od svakog koji Crkvu kvari
Daj nam biti na strani tvojih apostola
uz nauk uvijek važeć, a nauk tako stari.

Isuse, Ti čuvaj stado svoje
čuvaj sve nas,
po zagovoru apostola,
Daj da se jednom nađemo kod Tebe
u raju, s njima,
oko Tvoga stola.

Sveci Božji, apostoli,
naš Bog se u vama proslavio,
Nek Crkva njegova ne zaboravi nikad
uzore koje nam je na put stavio.

Print

You may also like...