O PAKLU – ni riječi. Parola nove evangelizacije: “Ne strašiti ljude paklom!” (Što Isus kaže; Što sveci kažu…?)

/o. Vitomir – Odaziv na fatimsku poruku, str. 67.- 69. /  Pakao – ta stravična riječ o kojoj se više mnogi ne usude govoriti ni u misijama. Parola dana nove evangelizacije glasi: Ne strašiti!...