Sotonizam je stvaran! (Svjedočanstvo bivšeg Nizozemskog bankara)

Zabave iluminata bile su mu smješne, sve ga je to samo zabavljalo, sve dok jednog dana od njega nisu zatražili da žrtvuje djecu.   … Nizozemce je prije nekog vremena šokiralo svjedočanstvo bankara po...