SOL I SVJETLO u svijetu – Propovijed, don Josip Mužić, Berlin, 4.2.2023.

Današnje evanđelje govori o onome što bi mi morali biti: sol zemlje i svjetlo svijeta. ULOGA SOLI Sol ima različitu primjenu. Koristi se kao začin jelu, koriste se za konzerviranje mesa, za posipanje cesta...