Tagged: poziv

ISUS RIBARI

Božji POZIV upućen je I NAMA

(10.2.2019. Propovijed don Josip Mužić, Vepric) Zajednička poruka današnjih čitanja mogla bi se sažeti u jednu riječ: POZIV. Poziv Izaije/ Poziv Pavla/ Poziv Petra/ Prva dva poziva su vezana sa nadnaravnim događajem. U jednom...