Tagged: Posljednja vremena

mihael arkanđeo

Mi-cha-el: TKO JE KAO BOG?

29. rujna 2021 Danas slavimo blagdan svetog Mihaela Arkanđela. Obično prikazan kao slavni ratnik, odjeven u oklop, koji savladava vraga svojim mačem ili kopljem, nemoguće je odvojiti svetog Mihaela od oružja kojim raspolaže u službi...