Sv. Nikola Tavelić

Na svijet dođe Nikola u gradu Šibeniku Gdje sad mu hvale daju kao mučeniku. U četrnaestom stoljeću taj dječak se rodi Kog milost Božja rano u samostan vodi. Život blizu Boga sebi daje za...