NOVA „RELIGIJA BUDUĆNOSTI“ želi se posvetiti društvenim, tjelesnim ciljevima, a ne duhovnim 

Nije značajka našeg vremena da voli religiju, nego da voli govoriti o religiji. I oni, koji bi htjeli oboriti Boga s neba, stvaraju religiju od svog bezboštva i vjeru od svoje sumnje. Sa svih...