BOGORODICA

  To je, možemo reći, prva istina vjere od koje se krenulo da bi se upoznavat otajstvo Marije. 431. Godine, na općem saboru u Efezu – protivno Nestoriju koji je nijekao božansko materinstvo BDM...