MRŽNJA KOMUNISTA je posjekla „Božićno čudo“ na Okitu, ali ne i vjeru – kao što je i Stepincu iščupala srce, ali ne i ljubav prema Crkvi

Davno je bilo vrijeme kad se na svetu misu išlo pješke, kad se na hodočašća išlo pješke, kad se putem do crkve molila krunica. Odjednom, to prošlo, zaboravljeno vrijeme odjednom je – tu. Nas...