MILOSRĐE PREMA HOMOSEKSUALCIMA: Ukazivanje na istinu, s ljubavlju

Svaka osoba je vrijedna i za svaku osobu je Isus umro na križu. Nitko nije izgubljen, ma kako u životu zaglibio, ako se obrati Božjem milosrđu, ako se kaje, ako prima sakramente i oslanja...