Sv. Agata

agata-luoghi-culto-2

U trećem stoljeću rodi se djevojčica Agata

Danas kao djevica i  mučenica poznata.

Bila je stanovnik jednog Sicilijanskog grada

I član obitelji u kojem prava vjera vlada.

Kao djevojčica Bogu zavjete svoje daje

I u djevičanstvu i kasnije vjerno ustraje.

Nije to milost što je dobi preko noći

Već se borbama očuvala u svetoj čistoći.

U vrijeme Decija okrutnoga cara

Strašan plan za kršćane se stvara.

Progonom je pogođena i njena pokrajina,

kamo Kvintijan pođe kaznit svakog kršćanina.

Brzo mučan dan i za Agatu osvanu

Kad je ruka mučitelja odvede Kvintijanu.

Navodi je na grijeh protiv vjere i čistoće

Al ona ustraje pored njegove zloće.

On je potom odluči u tamnicu dati

I bezbožnu će ženu njoj za društvo dati.

Molitvom i postom i s mišlju na Boga

Uspjeva Agata obranit se od Zloga.

Trideset dana Afrodizija joj muke stvara

Tako što je na grijeh nečistoće nagovara.

Potom će Kvintijanu izvještaj dati –

Da bi lakše bilo kamen omekšati.

I opet joj prijeti neprijateljska ruka

Da će joj zadati još i strašnijih muka.

Već sutra je za neke sprave vežu

I udove njene nemilo rastežu.

Potom je osuđena na tamničke dane

Da boravi tamo bez vode i hrane.

Ljut što svjetlo dana još vide oči njene

Naredi da se žerava u tamnicu iskrene.

U vrijeme mučenja i potres se događa

Pa ko kazna dva vojnika smrću pogađa.

No Kvintijan i dalje tvrda srca biva

Mrzeć Agatu što još bijaše – živa.

Da joj vjeru krijepi Boga ona moli

Jer ne želi griješit, prije umrijet voli.

Do danas nam je primjer njena slika –

Djevice sa palmom mučenika.

U Kataniji rodnoj, blizu vulkana

Časti se vjerno do današnjeg dana

I kad potocima lave Etna zaprijeti

Svete Agate se narod u molitvi sjeti.

agata

NEKA DJEVIČANSTVO I DANAS IDEALOM BIVA

I U SRCIMA MLADIH NEK JE VJERA ŽIVA.

SVETA AGATA MOLI ZA SVE DJEVICE SVIJETA

DA IM BOG SRCA  OČUVA – ČISTA I SVETA.

Print

You may also like...