Sv. Nikola Tavelić

nikola_tavelic

Na svijet dođe Nikola u gradu Šibeniku
Gdje sad mu hvale daju kao mučeniku.
U četrnaestom stoljeću taj dječak se rodi
Kog milost Božja rano u samostan vodi.

Život blizu Boga sebi daje za životnu zadaću
Pa vrlo brzo stupa među franjevačku braću.
Pred Isusa i Gospu nosi svako svoje breme
I pred Svetohraništem rado provodi vrijeme.

U sebi je nosio blago vjerskog znanja
Pa osjeća žar misionarskog poslanja
Svjetlom svete vjere želi rastjerivat tmine
da i krivovjercima Istina kao sunce sine.

Istinu želi donijet među tadašnje patarene
pa misijskog duha spremno u Bosnu krene.
Dvanaest godina tamo njima propovijeda
a kad se polje rada suzi, nove horizonte gleda.

O muslimanima u Svetoj zemlji glase sluša
pa sad tamo želi ići rad spasenja duša.
Sa tri brata franjevca na dalek put krenu
A s vjerom čvrstom ko plaštom on se zaodjenu.

K Imarovoj džamiji idu i tu nađu kadiju
a zašto su došli svoju namjeru im ne kriju.
Propovjedat žele kojim putem ići treba
I da je Isus Istina i pravi put do Neba.

Muslimani pak o toj Istini nisu htjeli čuti
I zaprijetiše im smrću, na njih strašno ljuti.
Ako se Isusa ne odreknu i te svoje vjere
mučit će ih strašno, preko svake mjere.

Muhamedov zakon oni tek priznaju
i za nasilje nad njima oni se ne kaju.
Mnoštvo na njih žuri i udara im tijela
U tamnicu ih bace, bez vode, bez jela.

Nakon toga sa još više mržnje dođu
Pa kroz tijela njihova mačevima prođu.
Baciše im komade u oganj što plamti
Al oganj ih ne dira, narod to pamti.

Na neko nepoznato mjesto staviše ih tada
al u srcima našim Nikola je živ i sada.
Pedeset prva godina zadnje mu je ljeto
kad ponese radi vjere mučeništvo sveto.

Nikola je od Hrvata prvi proglašen svet
A od tad tog sveca časti cio katolički svijet.
U vrijeme Turskih osvajanja Nikola je svjetli lik,
uzor kako vjeru čuvat i uz smrtan, bolan krik.

SVETI NIKOLA MOLI ZA NAS, DA NAM VJERA JAKA BUDE
DA UZ KRISTA OSTANEMO KAD NAM ZBOG TOG SUDE.
ZA KRŠĆANE PROGONJENE TI NIKOLA DANAS MOLI
DA IH JAČA MILOST BOŽJA USRED RAZNIH BOLI.

SVETI NIKOLA POMOZI NAM U OVE NAŠE DANE
PA DA S VJEROM SUSREĆEMO KRŠĆANE I MUSLIMANE.
NEK ISUSOVO UČENJE NAMA BUDE VIŠE VRIJEDNO,
NEK NE BUDE KRŠĆANINA KOM JE SVE SVEJEDNO.

m.g.

Print

You may also like...