Sv. JOSIP

jo

Spomen na Josipa i u Bibliji je tih

Makar mora da je bio pravedniji od svih.

 

Htjede Bog jednog čovjeka od povjerenja

Pa Josipa nađe kom životne planove mijenja.

 

S Marijom je Josip zaručen u ono vrijeme

kad ga vijest o Djetetu stavi u teške dileme.

 

No anđeo ga Božji smiri,  dođe mu u san,

pa mu reče da je Mariji Sin Božji darovan.

 

Reče mu i da se ne boji uzet Mariju za ženu,

jer od Duha Svetoga je to Dijete u krilu njenu.

 

I još reče da Djetetu ime Isus da

jer je u njem spas od grijeha, spas naroda.

 

I tako Josipu Bog dade tu zadaću svetu

da muž Marijin bude i čuvar Božjemu Djetetu.

 

Marija i Josip djevičanstvo cu cijenili

i tako su živjeli i onda kad su se oženili.

 

O njima i Predaja sveta nešto daje znati

i kako će Josip zaručnik Marijin postati.

 

Marija je od malena u hramu odgajana

A duša ta neobično Duhom svetim obasjana.

 

A kad je došlo vrijeme za njenu udaju

pitaše se komu ovu djevojku da daju.

 

Iz Davidova plemena sabraše sve mladiće

da po čudesnu znaku vide čija žena bit će.

 

Suh štap svaki nosi, al u kog je duša sveta

Pokazat će Bog znakom – čiji štap procvjeta.

 

Nakon molitve su jutrom čudo ugledali

Pred Josipovim štapom s divljenjem su stali.

 

Štap njegov procvjeta cvijetom od ljiljana

pa je Marija tad Josipu za zaručnicu dana.

SVETI JOSIPE, UZORE DJEVIČANSTVA SVETA,

DAJ SVOJE ČISTOĆE SRED POGANSKOG SVIJETA.

 

POGLEDAJ NA ZARUČNIKE, KOJI U BRAK KREĆU

POMOZI IM DA S BOGOM TRAŽE SVOJU SREĆU.

 

POGLEDAJ NA MUŽEVE, KOJI ZOVU SE KRŠĆANI

U KUŠNJAMA RAZNIM I TI IH OD ZLA BRANI.

Print

You may also like...