Sv. Ana i sv. Joakim

sveta anaAna, čije ime na hebrejski znači: milina
u starosti svojoj posta majka Marijina.
Joakim bi muž Ane koja se rodi u Betlehemu
a nastojali su Bogu ugađati u svemu.

U Aninu srcu gorio je Božjeg zakona plam,
poznavala je pisma sveta i odlazila u hram.
U pravih kćeri Izraela pa i u njoj ta je želja
da ispune se proroštva od dolasku Spasitelja.

S mužem je živjela u slozi i pravoj ljubavi,
ali uz sve to Bog im jednu tugu u srcu ostavi
Ljudi su prokletim smatrali djece ne imati
pa će ih zbog toga sumnjičiti i uvrede dati.

Jednom se Joakim u hram svećeniku uputio
s janjetom što ga je za žrtvu predat htio
a svećenik ga izgrdi pa reče da vrijedan nije
jer njegova neplodnost sigurno grijeh krije.

Joakima te riječi do dna duše povrijede
pa se ne vrati kući već u pustinju htjede.
Da Bog makne tu sramotu i zacijeli rana
za uslišanje moli i posti četrdeset dana.

Da će dobit dijete anđeo Gospodnji objavi
a kad Joakim vijest ču radost ga preplavi.
Tako u starosti svojoj Ana Mariju rodi,
Onu koju Bog od istočnog grijeha oslobodi.

Bog im daje više neg su mogli zamisliti
jer ona će blagoslov za cijeli svijet biti.
Od početka začeća bit će Bogu posvećena
pa je kao djevojčica u hramu odgojena.

Što ih je Bog uslišao radost ih obuzima
al pomalo i tuga što neće duže biti s njima.
U njoj je ostvarena i velika Božja želja
jer za cijeli svijet bit će uzrokom veselja.

Kako su veliki ti roditelji morali biti
kad im Bog odluči to blago povjeriti,
Mariju, Majku samog Božjeg Sina,
koja je od ljudi bez grijeha, jedina.

O Ani i Joakimu znamo iz kršćanske predaje
a primjer taj ni danas važan biti ne prestaje.
U Jeruzalemu umiru, a mnogi su oltari njini,
osobito ona dva u kapeli, u Jozafatskoj dolini.

SVETA ANO I JOAKIME SVETI
BOG JE VAŠE MOLITVE
HTIO K SRCU UZETI.

PONESITE MU I DANAS MOLITVE RODITELJA
DA IM DJECA NJIHOVA
BUDU UZROKOM VESELJA.

PODSJEĆAJTE RODITELJE
DA VJERUJU U USLIŠANJA
ONOG SRCA ŠTO SE S POUZDANJEM
BOGU SVOME KLANJA.

sv. Ana i Joakim slave se 26.7.

Print

You may also like...