STVARANJE, 1. dio

<p>A brilliant sunset beams through the Uncompahgre River valley.  The town of Ridgway is located below the sunset; Ouray would be down in the valley to the left.  As seen from along the Horsethief Trail, August.</p>

”U početku stvori Bog nebo i zemlju stvori”
Davna je to Riječ, al i danas snažno zbori
”Zemlja bijaše pusta i prazna i bijaše tama”
Prije nego je Bog uresi i dade – nama.

A onda Bog i svijetlo u svijetu stvori:
”Neka bude dan!”, – Stvoritelj progovori
I bi svijetlo – da dan od noći luči …
A sve po svojoj Riječi. Tako Biblija uči.

Tako bude večer, pa jutro – prvi dan.
A onda stvori Bog svod, neobičan ko san,
Pa taj svod nad nama nebom prozove ,
To čudo plavo što nadilazi naše umove

Treći dan stvori Bog kopno i more,
Baš tada stvori naše rijeke i naše gore
Baš tada stvori planine oko tebe i mene
I ovu zemlju našu i sve obale njene

Svijetlo po danu i noći već je bilo
Al ne bijaše još ni jedno svjetlilo
Pa četvrtog dana Bog sunce pozove
i mjesec za noć i zvijezde njegove

Petog dana polete ptice i zaplivaju ribe
U morske dubine i među riječne šibe
Ni zrak ni voda ne bijahu više pusti
Jer Duh se Božji i tu blago spusti

Tad na kopnu ne bijaše samo bilje
Već od životinja raznih – bi – obilje
Sve je bilo puno, puno Božjeg traga
Šarolika zemlja nasta, Bogu tako draga

No da bi mu bio još i draži zemljin obraz
Čeznuo je na nj metnuti i svoj vjerni odraz
Čeznuo je stvorit nekog tako sličnog sebi
Što ničem već stvorenom slično bilo ne bi.

Čeznuo je za nekim sebi sličnim likom
Čeznuo je za nekom sebi vjernom slikom
I odluči Bog – pa na zemlji čovjeka stvori
I duh mu svoj udahne – da oživi i progovori…

Nadilazi naše misli to stvaranje nekada
I Božja želja da nastavlja stvaranje i sada
Gospodar života i sada oko nas živote stvara
I preko njih stvorenjima Stvoritelj progovara

Daj Bože da vidimo Tvoj trag posvuda,
da u životima oko nas prepoznajemo čuda
Daj da te tražimo gdje god nas život stavi
Da te srce naše uvijek vjerno – slavi

Print

You may also like...