Slijepo vjerovanje teoriji serviranoj u udžbenicima (o evoluciji)

majmun

Novinar pita studente i druge prolaznike: Vjerujete li vi u TEORIJU EVOLUCIJE – po kojoj je jedna živa VRSTA prešla u neku drugu DRUGU VRSTU? (npr. da je majmun prešao u – čovjeka?). Kod ovog pitanja ne radi se o tom jesu li kroz duga vremenska razdoblja nastale promjene unutar jedne vrste. Ispitanici, bez puno razmišljanja govore  da – vjeruju i to jer je tako „KAŽE ZNANOST!“…Jer tako „PIŠE U UDŽBENICIMA“, jer tako KAŽU „STRUČNJACI“. No budući da se znanost temelji na dokazima nastalim kroz promatranje, a promatranje dokaza evolucije – ne postoji – jer je naš životni vijek prekratak da bi uočili te promjene, onda očito da teorija ostaje samo TEORIJA. Na pitanje da navedu jedan DOKAZ DA SE JEDNA VRSTA PRETVORILA U DRUGU VRSTU – ispitanici se suočavaju s problemom: nemaju dokaz. A tvrde da je to „znanstveno dokazano“. Spominju ono što teorija kaže da se događalo prije 5, 6… ili prije 16 milijuna godina… Jasno – TEORIJA EVOLUCIJE PO KOJOJ BI SE JEDNA VRSTA PRETVORILA U DRUGU VRSTU JE SAMO – TEORIJA. Ništa dokazano.

Preporučam – pogledati video.

Kao katolici vjerujemo da je Bog stvorio čovjeka, da čovjek nije nastao do majmuna. Jedna od istina vjere koju nam prenosi prva knjiga Biblije – knjiga Postanka jest upravo ta: Bog je stvorio čovjeka na svoju sliku. Jedini čovjek ima razum i besmrtnu dušu. Sposoban je Boga upoznati i voljeti. Možemo dopustiti teoriju evolucije po kojoj se jedna vrsta razvijala UNUTAR SVOJE VRSTE (da je neka ptica prije imala ovakav kljun, a kasnije drugčiji…) ali NE da je jedna vrsta prešla u drugu vrstu.

Dakle, što se majmuna i čovjeka tiče

mi vjerujemo da je majmun oduvijek bio majmun, a čovjek – oduvijek bio čovjek! (uz dopuštanje mogućnosti da se i razvijao – ali unutar svoje vrste!)

Print

You may also like...