Jozeph Ratzinger: “Samo je JEDAN SPASITELJ”

Ima onih koji umanjuju važnost krštenja govoreći kako je Božja milost u svima, te da bez obzira kojoj religiji netko pripada nalazi se na putu spasenja. Jozeph Ratzinger u intervjuu sa Vittorijem Messorijem naglašava da je to izvanredni, a ne redoviti put spasenja te da postoji povezanost između spasenja i istine. Kao to reče sv. Pavao: “Bog želi da se svi ljudi spase – i da dođu do spoznanja istine. A samo je jedan Bog i samo jedan posrednik između Boga i ljudi – Isus Krist!

isus u mv

 

(…) Došlo je do mišljenja da se radi o milosti uvijek kada se netko – nevjernik u nekoj religiji ili sljedbenik bilo koje religije – ograniči samo na to da prihvati samoga sebe kao čovjeka. Po ovim teorijama, kršćanin bi imao samo veću svijest one milosti koja bi bila u svima bez obzira bili kršteni ili ne. Nakon što je umanjena bit i potreba krštenja, velik naglasak je stavljen na nekršćnaske religije koje poneki teolog predstavlja ne kao izvanredne nego kao redovite puteve spasenja.“

-Do kojih posljedica je to dovelo?

Slične hipoteze zasigurno su u mnogome usporile misijsko nastojanje. Netko je počeo pitati se: Zašto uznemiravate nekršćane, vodeći ih krštenju i vjeri u Krista, budući da je njihova religija njihov put spasenja, u njihovoj kulturi, u njihovu djelu svijeta?“

Na ovaj način, između ostalog, zaboravila se sveza koju Novi zavjet ustanovljuje između između spasenja i istine, čije poznavanje (to na izravan način potvrđuje i Isus) oslobađa i spašava. Ili, kako kaže sv. Pavao: „Bog, naš spasitelj, želi da se svi ljudi spase i dođu do spoznanja istine.“

Ta istina, nastavlja apostol, sastoji se u tome da treba znati da je „samo jedan Bog i samo je jedan posrednik između Boga i ljudi, čovjek – Krist Isus koji sebe samoga dade kao otkup za sve.“ (1 Tim 2,4-7) To je ono što moramo s poniznošću i snažno, nastaviti navješćivati današnjem svijetu po svijetlom primjeru naraštaja koji su nam predhodii u vjeri.“

Iz knjige “Razgovor o vjeri” – intervju Vittori Messori & Joseph Ratzinger (Benedikt XVI)

Print

You may also like...