Magnifikat.hr

mali isus

Prisutnosti vječna, Bože moj!

I opet ću u susret Tebi skriveni Bože pod prilikom Kruha, a moje srce je li spremno jesam li danas pripravna duha? Oprosti nam dobri Bože za tolike pričesti bez priprave. Zar Bogu svom...

oče nebeski

Ljubav i bol nebeskog Oca

”Sina sam svog za te dao Sina svog i danas ti dajem Ljubav moja beskrajna je za te, Vidiš”, – kaže Otac, ”ja te ljubit ne prestajem.” Oče, što ću reći, Oprosti mi nezahvalnost...